0
0
servicii
Audit extern și analiză profesională
Analiza performanţelor actuale ale Spitalului
  • prelucrarea lunară a raportărilor clinice şi elaborarea mai multor situaţii la nivel global, de secție sau medic
  • comparația performanțelor clinice ale Spitalului cu rezultatele obținute de spitale cu structură și patologie similară
  • instrument menit să vine în sprijinul actului decizional la nivelul conducerii Spitalului
Audit extern în probleme legate de codificare şi DRG
  • audit efectuat lunar la externările lunii curente
    • verificarea raportului Spitalului, depunerea de recomandări de schimbare a codificărilor greşite și de îmbunătăţire a codificărilor incomplete şi / sau dezavantajoase pentru Spital
    • filtrarea cazurilor nevalidate și recomandări pentru corectarea lor


 

DRG Audit SA în oglinda cifrelor:
   • experienţă de peste  6 ani pe piaţa românească
   • activitate de consultanţă în peste 85 de instituţii medicale
   • 17 ani de experienţă internaţională în finanţarea serviciilor de sănătate
   • peste 10 specialişti bine pregătiţi în consultanţă de codificare clinic

www.drgaudit.ro
webdesign by SigmaNet
home  -  despre noi  -  ştiri  -  servicii  -  produse  -  legislaţie  -  evenimente  -  contact